Ender-3 Pro Firmware & Files


29

August 2020

Ender-3 Pro- 4.2.7-TMC2225 

Marlin2.0.1 –BLtouch V1.4.1( adapter board+filament detector)

29

August 2020

Ender-3 Pro-4.2.7-TMC2225 

Marlin2.0.1-BLTouch-V1.3.1(with adapter board)

29

August 2020

Ender-3 Pro- 4.2.7-TMC2225 

Marlin2.0.1-BLTouch-V1.1.2(without adapter board)

30

Oct 2020

Ender-3 Pro- 4.2.7-TMC2225 

Marlin2.0.1-V1.5.1(Z=350mm)

29

August 2020

Ender-3 Pro- 4.2.7-TMC2225 

Marlin2.0.1 – V1.0.1 

18

Sep 2020

Ender-3 Pro (V4 Mainboard )

Marlin2.0.1 – V0.0.5 ( Default Firmware)

10226 Downloads

28

August 2020

Ender-3 Pro-V4.2.2

Marlin2.0.1- BL-Touch-V1.3.1(with adapter board)

28

August 2020

Ender-3 Pro- 4.2.2

Marlin2.0.1 – BL-Touch-V1.1.2(without adapter board)

14

August 2020

Ender-3 Pro_4.2.2-TMC2208

Marlin 2.0.1-V1.0.1

9

October 2020

Ender-3 Pro

Marlin 1.1.6- BLTouch V3.1

14

August 2020

Ender-3 Pro_8bit-TMC2208(silent mainboard)

Marlin1.1.9V

14

August 2020

 Ender-3 Pro

 Source Code1.1.6.2 

14

August 2020

 Ender-3 Pro_8bit

 Marlin1.1.6.2

14

July 2020

 Ender 3 Pro

 Source Code_1.1.6.1 

22

November 2019

Ender-3 Pro

Source Code 1.1.6_BLTouch

13

November 2019

Ender-3 Pro_8bit

Marlin-1.1.6 BL-Touch 

13

November 2019

Ender-3 Pro 8bit

Marlin 1.1.4&1.1.5 

13

November 2019

Ender 3 Pro SD-Card-Files 

14

August 2020

Ender-3 Pro_EN Guide Book V.2.2